Sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh 450g 1,280,000

Cần tuyển nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh tất cả các khu vực gồm thành phố, huyện, thị trấn…

Khách hàng cần mua sữa Alpha Lipid chính hãng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ miễn phí SHIP, giá bán chính hãng 1,320,000 VND/lon có kèm hóa đơn VAT.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 1 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Lưu ý thời gian để mua hàng trực tiếp tại công ty thường mất khoảng 1,5 – 2 giờ do khách hàng và nhà phân phối tới mua hàng khá đông, chỉ làm việc giờ hành chính. Khách hàng trước khi tới nên gọi trước hotline ở trên để việc mua hàng được nhanh chóng hơn. Hoặc đặt hàng qua hotline để được giao hàng nhanh khu vực quận 1, hoàn toàn free ship.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 2 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 2 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 2 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 3

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 3 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 3 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 4 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 4 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 4 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 5

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 5 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 5 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 6 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 6 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 6 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 7 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 8

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 8 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 2 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 9 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 9 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 9 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 10 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng Sữa non Alpha Lipid ở quận 10, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 10 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 10 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 11 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 11 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 11 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận 12

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng khu vực quận 12, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận 12 ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận 12 có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận Tân Bình

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận Tân Bình ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận Tân Bình có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận Tân Phú

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng Sữa non Alpha Lipid quận Tân Phú, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid ở quận Tân Phú ngay hôm nay. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được cập nhật tại đây để khách hàng mua Sữa non Alpha Lipid khu vực quận Tân Phú có thể liên hệ mua hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hoàn toàn miễn phí. 

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận Gò Vấp

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở quận Bình Tân

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở Hóc Môn

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở Củ Chi

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở Nhà Bè 

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Cách mua Sữa non Alpha Lipid ở Bình Chánh

Liên hệ hotline 0976460945 để đặt hàng, giao hàng nhanh trong 2 giờ hoàn toàn free SHIP tới 22h mỗi ngày kể cả chủ nhật.

Hoa hồng bán háng cho nhà phân phối, đại lý Sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh

5 lon đầu Hoa hồng 0%

Lon thứ 6-30 hoa hồng cố định 70,000 VND/lon

Lon thứ 31-60 hoa hồng cố định 105,000 VND/lon.

Lon thứ 61 trở đi hoa hồng cố định 140,000 VND/lon

Thưởng thêm Đạt doanh số 30 lon/tháng nhà phân phối, đại lý sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được mức thưởng là 70,000 VND/lon.

Giơi thiệu khách đăng ký thẻ thành viên mới Nhận thưởng trọn đời trên mỗi lon sữa mà khách mới phát sinh mua hàng mỗi tháng. Mức thưởng 70,000 – 200,000 VND/lon.

Cách trả thường hoa hồng cho nhà phân phối, đại lý Sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoa hồng được trả đều đặn vào ngày 15 tây hàng tháng.

Chốt doanh số từ ngày 01 đến ngày 30 hoặc 31 của tháng.

Hoa hồng chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của nhà phân phối đã cung cấp khi đăng ký thẻ thành viên.

Thuế thu nhập cố định đối với nhà phân phối là 5% trên tổng mức hoa hồng.

Cách đăng ký làm nhà phân phối, đại lý Sữa non Alpha Lipid ở Thành Phố Hồ Chí Minh  

  • Chuẩn bị 2 bản CMND sao y công chứng không quá 6 tháng.
  • 1 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoa hồng từ công ty hàng tháng.
  • 2 ảnh thẻ 3×4 nhìn rõ mặt để làm thẻ thành viên.
  • 1 địa chỉ email ( nếu chưa có sẽ được hỗ trợ tạo mới )
  • Phí đăng ký thẻ thành viên đóng 1 lần duy nhất là 290,000 VND
  • Lên trực tiếp công ty làm thẻ hoặc gửi hồ sơ về công ty qua đường bưu điện, liên hệ hotline 0976460945 để được tư vấn chi tiết.

Quyền lợi của nhà phân phối, đại lý Sữa non Alpha Lipid tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Được mua hàng với mức giá ưu đãi như ở trên, nếu gia đình đang có nhiều thành viên sử dụng sản phẩm này thì mua chung sẽ rất có lợi. 

Được đạo tạo kiến thức về sản phẩm Sữa non Alpha Lipid chính hãng, công dụng, thành phần, cách sử dụng Sữa non Alpha Lipid.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp thị sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp.

Được đào tạo kiến thức marketing online ( nếu có nhu cầu ) bao gồm tiếp thị facebook, google, zalo.

Hỗ trợ gửi hàng trực tiếp từ công ty về tận địa phương. ( có phát sinh tiền Ship ).

Hỗ trợ đăng ký mở thẻ tại Tổng công ty ( hoàn toàn miễn phí công hỗ trợ ) 

Đăng ký làm nhà phân phối Sữa non Alpha Lipid

Call Now Button